Undercovid/ musik för tysta rum

Produktionen och inspelningen av musiken skedde under coronapandemin 2020. En tid när pianon stod oanvända i rum, salar och kyrkor. Inspiration till musiken kom från den då rådande situationen med den osäkerhet och oro som pandemin medförde under våren 2020. Samhället stängdes ned och kulturscenen förändrades för både artister och publik. Plötsligt stod artister utan jobb, mig själv inkluderat. Man fick tid att tänka kreativt på sitt konstnärskap och reflektera över olika skeden från det förflutna, nutid och om framtiden. Reflektionerna kom att ta sig uttryck i form av 13 nya kompositioner som skrevs under våren då pandemin var i sitt inledningsskede. Jag ville dela mina musikaliska tankar genom nya kompositioner för pianon som jag visste att stod oanvända under pandemin – pianon som jag kunde hitta inom den region jag befann mig i och som jag hade en personlig relation till. Området sträckte sig från Syd-Österbotten, där jag inledde mina musikstudier under 80-talet, till norr där jag besökte min mentor och vän Alf Mylläri i hans hem.

Pianon spelades in i det skick de var i vid inspelningsskedet. Detta för att uppnå en så autentisk ljudbild som möjligt och för att återspegla tiden som rådde. Inspelningstekniker Stefan Backas spelade även in rumsakustiken där instrumenten stod för att förstärka känslan av de olika miljöerna vi besökte.

Under våren 2020 fanns det även tid för reflektion över andra kompositörers och musikers musik, vilket ledde till valet att presentera olika musikstilar genom att lyfta fram och hylla några av dessa tonsättare. Som instrument har pianot genom tiderna haft en betydande roll för kompositörer både som arbetsredskap och som mål för solokompositioner. Materialet på skivan blandar musik där olika slags känslor ges plats och där vissa stycken kan ses som hyllningar tillägnade mina musikaliska förebilder.

I stycket Reopening samlar jag ihop alla instrument till en klangrik summering av skivan som en hoppingivande avslut av mina musikaliska tankar och en ytterligare bekräftelse (Reconfirmation) på hur vi möter den nya verkligheten efter pandemin. The show will go on so KEEP ON SWINGING!

Skivan kan köpas på följande platser i Österbotten eller beställas direkt av mig personligen:

  • Skivbutiken Tenho i Vasa: Kyrkoesplanaden 20
  • Luckan i Karleby: Stadsbiblioteket, Storgatan 3)
  • Luckan i Sydösterbotten i Kristinestad: Östralånggatan 49
  • Eller direkt på min mail : ralf.nyqvist@pp2.inet.fi (bankgiro)

Skivan har fått finansiellt stöd från Svenska kulturfonden samt Konst samfundet.